$nbsp;

X

Bảng giá xe Ford Transit 2021 tại Hà Nội

Bảng giá và các dòng xe Ford Transit tại Ford Hà Nội

  • Ford Transit Trend – Động cơ Dầu Turbo Diesel 2,4L – TDCi
  • Giá NY của Ford Việt Nam: đang cập nhật…( vui lòng liên hệ trực tiếp)
  • Giá bán tại Hà Nội Ford: đang cập nhật…( vui lòng liên hệ trực tiếp)

Tìm hiểu thêm tại: Xe Ford Transit Mid

  •  Ford Transit Luxury – Động cơ Dầu Turbo Diesel 2,4L – TDCi
  • Giá NY của Ford Việt Nam: đang cập nhật…( vui lòng liên hệ trực tiếp)
  • Giá bán tại Hà Nội Ford : đang cập nhật…( vui lòng liên hệ trực tiếp)

Tìm hiểu thêm tại: Xe Ford Transit Luxury 

  •  Ford Fiesta Ecoboost – Động cơ Dầu Turbo Diesel 2,4L – TDCi
  • Giá NY của Ford Việt Nam: đang cập nhật…( vui lòng liên hệ trực tiếp)
  • Giá bán tại Hà Nội Ford tháng 8: đang cập nhật…( vui lòng liên hệ trực tiếp)

Tìm hiểu thêm tại: Xe Ford Transit SVP